Uw partner voor het ontwikkelen van mensen en hun business

Services, Innovatie en Educatie

Services

De vraag naar services neemt hand-over-hand toe. De klant is mondiger en veeleisender geworden. Men verwacht dienstverlening in alle sectoren; een product alleen volstaat niet meer. Deze ontwikkeling wordt servitisering of verdienstelijking genoemd.

Ik zie het servitiseren als een open innovatieproces waarbij steeds meer wordt gedacht in diensten. Een traject waarin meer services dan producten worden ontwikkeld, met veel aandacht voor duurzaamheid en in co-creatie met partners en klanten. Met als uiteindelijk doel om daadwerkelijk waarde toe te voegen voor de klant, een meerwaarde die ook als zodanig door de klant wordt ervaren.

MEER INFO

Innovatie

Innovatie betekent letterlijk vernieuwing. De ontwikkeling en succesvolle invoering van nieuwe of verbeterde producten en diensten, productie- en distributieprocessen. Zonder ‘innovatie’ kan in mijn ogen geen enkele business lang voortbestaan. Immers de concurrentie is moordend en de klanten zijn veeleisender geworden. Dus voor een ondernemer is het er echt niet makkelijker op geworden om in business te blijven en nieuwe producten en/of diensten te bedenken.
Vandaar dat ik pleit voor een aanpak binnen elk bedrijf om continue open te staan voor vernieuwing, maar dan wel organisatie breed en niet belegt bij een persoon of een afdeling. Het moet een gedragsvorm zijn die volledig deel uitmaakt van de bedrijfscultuur. Een attitude van elke medewerker en een gevoel dat een idee – hoe klein en absurd in de oorsprong het ook mag zijn – altijd aandacht krijgt.

MEER INFO

Educatie

Educatie, leren, opleiding, training, allemaal woorden die in het kader van de ontwikkeling van mensen worden gebruikt. Het doel is: zorgen dat men fit is en blijft om het beoogde werk succesvol uit te kunnen voeren. Succesvol van twee kanten gezien, vanuit de werkgever EN werknemer.

Tegenwoordig wordt veel gesproken over "het nieuwe leren" en "het nieuwe werken". Volgens mij betekent dit het continue bezig zijn jezelf te ontwikkelen, zodat jij als werknemer,  je eigen toegevoegde waarde voor werkgevers op peil houdt. Je staat zelf aan het roer en bepaalt de koers naar je eigen toekomst. Hierbij maak je gebruik van alle mogelijke hulpmiddelen en je neemt kennis tot je, waar en wanneer je hier behoefte aan hebt.

MEER INFO

Value has a value only if its value is valued

−Bryan Dyson – former CEO of Coca Cola

Attachments:
Download this file (BrochureHow2servitise_tbv download.pdf)Brochure: How2Servitise[Algemene beschrijving van mijn eenmanszaak]257 kB
Download this file (Flyer Aanpak en Portfolio How2Servitise_Augustus 2016.pdf)Brochure: Aanpak & Portfolio How2Servitise[Uitgebreide beschrijving van aanpak, visie en portfolio How2Servitise]742 kB